Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 ARABIE.
Maar nopens dit alles kan men, na verloop van
zoo vele duizend jaren, niets met naauwkeurig—
heid meer aantoonen, en men mag zulks voor
bijgeloovige onderstellingen houden. En al wa-
re het dat men de juiste plaats konde opspo-
ren, waar god zijne tien geboden gaf, welk
nut zouden menschen, die dagelijks deze ge-
boden schenden, van deze kennis trekken?
66. bedevaartgangers te mekka.
Het Mahomedaansch geloof is eene valsche
Godsdienst, die zich in Azie en Afrika zeer
verre heeft uitgebreid. Mahomed verscheen
omtrent 669 jaren na Christus , toen de Chris-
tenen in deze landen in onkunde en ondeugd
verzonken waren. Daarom liet god toe, dat
deze bedrieger hun tot een vreesselijken gee-
sel verstrekte. Langzamerhand verzamelde hij
een talrijk leger, versloeg al wat hem in den
weg stond, en bragt een ieder, die zijne leer
niet wilde omhelzen, geweldig ter dood. Door
het toebrengen van den tijdelijken dood, aan
allen die hem wederstonden, en het beloven
van het eeuwige leven, aan allen die hem