Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARABIE. ia3
komst van god, in de gedaante van vuur,
om aan Israë-1 zijne wet te geven. Van dien
tijd af is dit oord heilig geacht geworden, en
zelfs de Arabieren, die in den omtrek wonen
of in de nabijheid reizen, betoonen voor deze
plaats eenen heiligen eerbied.
Een der beide hoogere punten, welke zich
voor ons oog opdoen, aan de linkerhand, is
Horeb, en digt daarbij vertoont zich Sinaï. Het
gebouw in het midden is een klooster, waar
eenige monnikken van de Grieksche-<Christe-
lijke Godsdienst bestendig hun verblijf hou-
den. Er is eene deur, welke uit vrees voor
de plunderende Arabieren, aanhoudend geslo-
ten blijft, uitgezonderd wanneer hun bisschop
deze plaats bezoekt. Op alle andere tijden, wie
er ook moge komen, of welke levensmiddelen
en andere geschenken men derwaarts brenge ,
moet alles in eene mand naar den top van
het gebouw geheschen worden. Dit klooster
is op de plaats gebouwd, waar men onder-
stelt, dat god aan mozes, in het brandende
boschje verscheen. Men wijst er ook nog vele
andere plaatsen aan, welke als heilig worden
aangemerkt, ter oorzake van wonderwerken ,
die, zoo men meent, aldaar gebeurd zijn.