Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
ontrust, welke iedereen, dien zij ontmoeten,
uitplunderen en vermoorden. Om deze reden
Tereenigen zich de reizigers gewoonlijk in eene
groote menigte, om in staat te zijn zich te-
gen deze rooyers gezamenlijk te verdedigen.
Zulk een talrijk gezelschap van reizigers wordt
eene karavaan genoemd. Bijzonder begeeft zich
eenmaal in het jaar eene zeer groote menigte
bedevaartgangers naar Mekka, om een gods-
dienstig bezoek aan de grafstede van Maho-
med te geven, dien de Turken, en in het al-
gemeen de Muzelmans of Mahomedanen, voor
den grootsten profeet houden.
De Karavaan bestaat menigmaal uit veertig
duizend en zelfs wel eens uit zeventig duizend
menschen. Altijd wordt een der reisgenooten
tot opperbevelhebber benoemd, en de togt
heeft met eene verwonderlijke regelmatigheid
plaats. De reizigers beslaan uit pelgrims,
kooplieden, dienstboden en soldaten. De koop-
Waren en andere goederen worden op ka-
meelen geladen. Van deze nuttige en leerza-
me dieren zijn er somtijds negen of tien dui-
zend bij eene karavaan tegenwoordig.