Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERZIE.
ii3
aangebeden , en zoo zou het weldra weder met
ons worden, indien wij den Bijbel verloren,
en de Christelijke Godsdienst, gelijk sommige
Fransche dwazen , wilden verlaten en openlijk
afzweren. Laat ons derhalve aan die eenig
ware Godsdienst altijd verkleefd blijven, an-
ders zouden wij welligt nog erger dan de Gue-
bres worden, die van de waarheden des Chris-
tendoms geene kennis dragen.
63. HET KAATSSPEL.
Het kaatsspel schijnt ons toe in Perzie zeer
moeijelijk te zijn, vermits het aldaar te paard ,
en in vollen gallop rennende, gespeeld wordt.
Het oogmerk is den bal met een' korten kolf
te treffen, en dien naar een bepaald punt in
het midden van het renperk te brengen, bij-
na gelijk men een' biljardbal op een zeker punt
van de biljardtafel wil brengen. Om dit te
verrigfen moet de ruiter, in vollen ren, zeer
laag van zijn paard bukken, en dit stelt zijne
rijdkunst op eene zware proef. Maar hoe
moeijelijker iets is des te meer eer ligt er in,
het ten uitvoer te bi-engen. Dat zulk eene
AZIE. 6