Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iï4 PERZIE.
den grond op, die in den lii-and geraakt, even
als ons hedendaagscli gaslicht. Eene soortge-
lijke plaats vindt men ook in Perzie , alwaar
bronnen van naphta of aardolie zijn. Deze
naptha is eene zeer fijne en ongemeen zui-
vere olie. Wanneer men een hol riet in den
grond steekt, rijst de naphta daarin naar bo-
ven , en indien men daar eene brandende kaars
of toorts bijbrengt, vat de aardolie vuur, en
blijft onophoudelijk met eene heldere vlam
branden , vermits de naphtabronnen den gan-
schen grond dezer landstreek vervullen.
Eene klasse der Perzische bevolking, Gue-
bres genoemd, vereeren deze vlammen als een
wonderdadig vuur. Wat bestaat er in de schep-
ping, dat bijgeloovige, onkundige Heidenen niet
zouden aanbidden ? Ossen, apen , katten , slan-
gen , vliegen en zelfs ajuin, zijn door zulke
Heidenen als godheden aangemerkt geworden,
en de redelijke mensch heeft zich voor die
gewaande goden nedergebogen. Ja zelfs hou-
ten blokken en beelden van der menschen ei-
gene gedaante, zijn als goden vereerd gewor-
den ! Zoo was het ook in vroeger eeuwen in
ons eigen vaderland, toen Wodan door de
Batavieren, in de hooge eikenbosschen werd