Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERZIE.

reizen op kameelen , paarden en muilezels. De
Perziërs hebben met vele andere Aziatische
volken gemeen , dat zij niet kunnen dulden,
dat hunne vrouwen in het openbaar of zelfs
door eenigen vreemdeling, wie hij zij, gezien
of aanschouwd worden. Wanneer derhalve
vrouwen van rang zich op reis begeven, wor-
den twee vierkante kasten, een aan elke zij-
de, op eenen muilezel vastgemaakt. In elke
dezer kasten zit eene dame, die zoo volkomen
verborgen is, dat niemand iets het minste van
haar zien kan , terwijl zij zelve ook niet kan
zien wat haar op den weg omringt.
Deze manier van reizen zoude waarlijk on-
ze lieve vrouwtjes weinig bevallen. Geen woi}-
der, want wie op reis gaat, vindt natuurlijk
zijn grootste genoegen in alles op te mei^ken
wat hem op den weg merkwaardigs te voor-
schijn komt. En wie zou dan in eene houten
kast opgesloten willen zijn?
62. de aanbidders van het vuitr.
Op vele plaatsen waar de aarde met brand-
bare sloffen vervuld is, stijgt een damp uit