Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iï4 PERZIE.
vier Euphrates liet afstroomen. Hierdoor wer-
den de stadsgrachten van water ontbloot, zoo-
dat het Perzische leger onder de poorten door,
tot in het midden der stad drong. Dit ge-
schiedde in den nacht, terwijl de Koning bels-
hazzar, met een duizendtal zijner hovelin-
gen, op eene goddelooze wijze zwelgden, en
waanden dat zij in de volkoraenste zekerheid
waren.
God had door zijne profeten deze stad met
een' volslagen ondergang bedreigd. Dien ten
gevolge is het prachtige Babyion geheel te
niet gegaan en in vergetelheid verzonken.
Van al de heerlijke paleizen en kolossale mu-
ren is niet zoo veel overgebleven, dat de rei-
ziger de plaats ontdekken kan, waar deze
trotsche stad gestaan heeft!
PERZIE. H.
61. het reizen der perzische vrouwen.
In Perzie heeft men geene koetsen, wagens,
noch andere rijtuigen. De lieden van aanzien