Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERZIE. ii3
60. het oude babylon.
Deze beroemde slad, waarvan zoo vele won-
derlijke zaken door oude schrijvers verhaald
zijn geworden , werd in een zeer vroeg tijd-
vak der wereld gebouwd, en door verscheiden
Koningen aanmerkelijk verfraaid, in het bij-
zonder door nebukadnezar, wiens verwa-
tenheid op eene vreesselijke wijze door God
met krankzinnigheid werd gestraft, gelijk wij
in het Boek van daniel lezen.
Men verhaalt dat de muren dezer stad vijf-
tien uren gaöns in den omtrek bedroegen , dat
zij vijf en zeventig voeten hoog, en zoo breed
waren, dat twee wagens gemakkelijk op den
top dier muren nevens elkander konden rij-
den. Zij was ook met honderd koperen poor-
ten voorzien. De rivier Euphrates stroomde
midden door de slad. Op eenen door kunst
gevormden berg, waren zeer fraaije tuinen
aangelegd, en de toren van Babel verhief zij-
ne kruin in het midden van de prachtigste
paleizen.
Toen cyrus, de Koning van Perzie, het
beleg van Babyion ondernam , deed hij nieu-
we grachten delven , waarin hij de groote ri-