Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
kaart van Azie, zij bevat een gedeelte van
Europa. Geheel boven aan, naar de linker
zijde. Van hier begon Hendrik nieuwpoort
zijne reis door dit werelddeel. Onder het afschrij-
ven van zijn reisverhaal zullen wij Jiem in
onze gedachten op alle zijne togten vergezellen.
Wij zeilen dus met hem over de zee-engte,
welke de straat der Dardanellen wordt ge-
noemd , en komen in dat gedeelte van Azie,
hetwelk Klein Azie wordt genoemd. Het is
een uitgestrekt schiereiland, ten zuide van
de Zwarte Zee, en, wordt aan het lagere ge-
deelte door de Middellandsche Zee bespoeld.
Eertijds bevatte dit land eene menigte beroem-
de steden en magtige koningrijken, doch thans
is het geheel onder de heerschappij der Tur-
ken, die door hun bijgeloof, door hunne die-
pe onkunde en volstrekt gebrek aan smaak,
alles verwoesten en te gronde laten gaan.
X. TURKSCHE KARAVAAN.
Deze voorheen zoo volkrijke, zoo welbestuur-
de en zoo bloeijende staten, worden thans in
vele gedeelten door benden van struikroovers