Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iï4 PERZIE.
relddwinger, werden naderhand door de Ro-
meinen ten onder gebragt. Tamerlan ver-
meerderde zijne veroveringen door de over-
heering van Perzie.
In latere tijden heeft Perzie zeer veel geleden
door binnenlandsche oorlogen, tusschen de
Vorsten , die zich een regt op de heerschappij
over dit rijk aanmatigden. Hiei'door hebben
kunsten, fabrijken, handel en welvaart in dit
schoone land zeer veel geleden.
58. g031br00n.
Wanneer wij uit Indie naar Perzie reizen,
ontmoeten wij de stad Gombroon, aan den in-
gang van den Perzischen zeeboezem.
Gombroon was eertijds eene vermaarde ha-
ven, werwaarts aan den eenen kant alle de
schatten van Indie werden aangebragt, om
gansch Perzie daarmede te voorzien , en van
waar aan den anderen kant alle voortbreng-
selen van Pei'zie in ruiling werden uitgevoerd ,
om die naar alle oorden van Indie ten-handel
te brengen. De oorlogen van Perzie hebben
Gombroon thans, van eene aanzienlijke koop-