Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,00 HINDOESTAN.
56. het reizen op een' olifant.
Indien de olifanten naar evenredigheid van
hunne grootte en kracht, woest en wreed wa-
ren , zouden zij een geheel land kunnen ver-
nielen. Maar ofschoon zij natuurlijk in de
bosschen in het wild leven , zijn zij zeer mak
wanneer zij getemd zijn. Ook zijn zij bij uit-
stek schrander en getrouw. Men plaatst op
hunnen rug eene soort van tent of palankijn,
welke in Indie howdah wordt genoemd.
Wanneer men langs boschrijke dreven reist,
buigt de olifant met zijnen snuit de takken
weg, of breekt ze af, om den reiziger die
moeite te sparen. Gaat de wel afgerigte oli-
fant voorbij boomen, die met rijpe vruchten
prijken , dan houdt hij op het minste teeken
stil, plukt ze af, en reikt ze door de opening
van den howdah den reiziger toe, geduldig
wachtende, tot dat men hem zijn aandeel ge-
lieve te geven. Meestal worden de tamme
olifanten geheel zonder slagen, alleen met de
stem aangespoord en bestuurd.
De tred van den olifant is zeer zacht en ge-
makkelijk. Bijzonder merkwaardig is het,
dat zijn gang ten eenemaal van dien onzer