Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
van zijn Vaderland, zich bijzonder gaarne op-
hield in de Overzeesche bezittingen, welke on-
ze voorouders in Azie, door moed en beleid,
verworven hebben, zal uit dit boekdeeltje vol-
doende blijken, en schoon hij , om den aan-
genomen leiddraad te blijven volgen, slechts
kortelijk van die belangrijke gewesten konde
gewagen, ziet men dat hij ten volle overtuigd
was, dat eene meer en meer algemeen toene-
mende kennis van al wat onze Oost-Indische
gewesten beti-eft van het gi'ootste belang mag
worden geacht.
Wij gaan thans tot zijn dagverhaal over,
gelijk wij dat gerangschikt hebben, om de
gansche beschrijving van Merkwaardigheden in
Azie, in een gemakkelijk verband voor te
dragen.
KLEIN AZIE. L
Gij weet dat Constantinopel de hoofdstad
van Europisch-Turkije is. Deze stad ligt aan
den oostelij ksten rand van dit werelddeel,
juist waar Europa aan Azie grenst, en zuid-
waarts van de Zs^'arte Zee. Zie slechts op de