Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HINDOESTAN. lot
taal dier landen eigen maken, en zich aan het
groot verschil van luchtstreek gewennen. Zij
moesten zich getroosten, vrienden en nabe-
staanden te verlaten , en eenzaam onder Hei-
denen te leven. Maar deze opofleringen zijn
met de gelukkigste gevolgen bekroond gewor-
den, en welk eene zoete belooning is het niet,
voor eiken weidenkenden christen , tot heil
van zijnen evenmensch werkzaam te zijn. Welk
een streelend gevoel is het niet voor den pligt-
betrachtenden zendeling, bewust te zijn dat
hij vele rampzalige Heidenen van hunne el-
lendige dwalingen tot de ware kentiis van God
en zijne wijze wetten opgeleid heeft!
Sommige hindoes zijn zeer vatbaar voor het
besef der Christelijke leerstellingen. Zekere
arme indiaan , was door de Braminen gelast
eene verre bedevaart te doen, om zich van
zijne zonden te zuiveren. Op zijnen afmat-
tenden togt ontmoette hij bij toeval een chris-
ten zendeling, die onder eenen boom predikte.
Zijn tekst was: »Het bloed van Christus rei-
nigt ons van alle zonden.'^ »Ach!'' riep de
arme pelgrim uit: »dat is juist het geen ik
verlang.'' Hij omhelsde onverwijld het Chris-
tendom , en zocht niet langer de uitwis-
5 ^^^