Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,00 HINDOESTAN.
54. een christen zendeling , predikende.
Wanneer men bedenkt hoe vele millioenen
menschen in Indie aan de grofste , ongerijmd-
ste dwaalbegrippen van afgoderij er bijgeloof
zijn gehecht, verwondert men zich dat een
zoo talrijk volk zoo vele gruwelen, zulk eene
lange reeks, niet van jaren maar van eeuwen ,
heeft kunnen dulden. Maar tevens baart het
ons verwondering, dat de Christenen een zeer
langen tijd bekend waren met de uitsporige
wreedheden der Braminen , zonder pogingen
aan te wenden , om hen tot betere Godsdienst-
begrippen te overreden.
De Engelschen en bijzonder ook de Hollan-
ders hebben in Hindoestan en de Oostindische
eilanden een heilzaam gebi-uik van hun gezag
in die gewesten gemaakt, door het afvaai'digen
van zendelingen of missionarissen. De Hollan-
ders hebben in de Moluksche eilanden de helft
der inlanders tot de Christelijke Godsdienst
bekeerd. Hunne zendelingen hebben sedert an-
derhalve eeuw een ongeloofelijken ijver aan den
dag gelegd. Valentyn, werndley, le brun,
kam en anderen, hebben zich hierdoor onster-
felijk gemaakt. Deze mannen moesten zich de