Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 IlINDOESTAN.
matigen zicli, onder voorwendsel der heilig-
heid van hunne personen, het regt aan , om
in elii huis waar zij verkiezen huisvesting en
voedsel te eischen.
Zij weten eenen onbegrijpelijken invloed op
het onnoozele gepeupel te verkrijgen, eensdeels
door de langdurige bedevaarten, welke zij naar
de verraaardste pagodas of tempels van Indie
ondernemen , en anderdeels door de verbazen-
de pijnigingen, welke zij vrijwillig zich zei ven
aandoen. Somtijds zal een Fakir, wanneer
hij eene afgelegene bedevaart doet, den gan-
schen langen weg met zijn ligchaam meten,
namelijk liggende voortkruipen, tot dat hij de
plaats zijner bestemming bereikt heeft. Ande-
ren wekken de verwondering der eenvoudige
Hindoes, door het drijven van een' ijzeren
nagel door de tong, door het zamenklemmen
der vuisten , tot dat de nagels aan de boven-
zijde van de hand weder te voorschijn komen.
Somtijds staan zij met de armen overeind,
onbewegelijk in de zelfde houding , tot dat hun-
ne ledematen zoo stijf worden dat zij die nim-
mer weder in hunne natuurlijke plaats her-
stellen kunnen.