Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
H IN DOESTAN. 99
op die van eene mindere nederzien, eene on-
verdragelijke trotschheid en terugstootende ver-
wijdering in den omgang te weeg brengt. Elke
caste heeft hare bijzondere voorregten , en om
deze privilegiën tegen alle inbreuk van lagere
castes te handhaven, zijn dikwerf bloedige ge-
vechten ontstaan.
De Parias zijn de laagsten van allen, doch zij
maken geene eigenlijke caste uit, en zijn sleclits
verworpelingen uit de vier genoemde castes,
namelijk menschen die om het een of ander
misdrijf uit hunne caste verstoeten zijn.
Deze ongelukkige Parias worden in Indie door
hunne landgenooten nog minder geacht, dan
bij ons het redelooze vee.
5o. UET BEZOEK VAN DEN TIJGER.
Indie , onder de heete luchtstreek gelegen,
is verbazend vruchtbaar en levert in grooten
overvloed de kostelijkste voortbrengselen op.
Maar uil de zelfde oorzaak beslaan er ook
zeer groote kwalen. De wouden en moerassi-
ge wildernissen zijn bewoond door vreesselij-
ke slangen, en door velerlei verscheurend ge-
5 *