Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,00 HINDOESTAN.
lende casles met elkander in het huwelijk
treden.
De eerste en hoogste caste is die der Bra-
mius, eigenlijk Brahmanen, die Priesters en
Geleerden zijn, welke alleen het regt hebben
om de wetten te verklaren of de Godsdienst
in de tempelen uit te oefenen. Nogtans be-
kleeden de Bramins ook veelal wereldlijke
ambten.
De tweede caste zijn de Khetris of Radja-
poets. Dit laatste woord beteekent Konings-
zonen. Dezen leggen zich op de krijgsdienst
en op heldendaden in den oorlog toe. Zij
woi'den van der jeugd af daartoe opgevoed.
De derde caste zijn de Wassirs of Banjanen.
Deze stam bestaat uit kooplieden, winkeliers
en handwerkslieden.
De vierde caste zijn de Sudras of loondie-
naren en andere lieden van lager beroep.
Door deze inrigting volgt de zoon altijd het
beroep van zijnen vader, zonder ooit daarvan
af te wijken. Welke begaafdheden hij ook
moge bezitten, het is hem voor altijd ont-
zegd tot eenen hoogeren rang op te klimmen.
Het is natuurlijk te begrijpen dat de verach-
ting, Mï^aarmede lieden van eene hoogere caste