Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HINDOESTAN. lot
De Vorst, welke de Groote Mogol wordt
genoemd , werd voorheen als de Oppervorst
van geheel Indie erkend. Thans echter is hij
slechts nog een Koning in naam, en heeft
geen den minsten invloed op de staatkunde
van het land. De Britten hebben dezen Vorst
genoodzaakt, hun al het land af te staan,
hetwelk zij in hun bezit hebben, en daaren-
tegen laten zij den Vorst in zijne oude hoofd-
stad Delhi zijn verblijf houden, met genot
van een jaarlijksch pensioen , hetwelk zij hem ,
zeer onregelmatig en somtijds ook maar on-
volkomen , doen uitkeeren. De stad Delhi en
eene kleine plek van den omliggenden grond
is al wat de ongelukkige Keizer van de on-
metelijke bezittingen zijner voorzaten heeft
overgehouden.
4g. de vier castes.
Van de allervroegste lijden af zijn de vol-
keren van Indie in vier castes of stammen
verdeeld geweest, welke zich altijd van elkan-
der afgezonderd houden , en zich nimmer met
elkander vermengen. Om deze reden ziet men
ook nimmer jonge lieden van twee verschil-
Azie. 5