Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,00 HINDOESTAN.
luchtstreek, en zijn zeer zachtzinnig van in-
borst. Ook zijn zij onbekvraam om aan een
oorlogzuchtig volk, dat geweld met moord-
en roofzucht paart, langen tijd het hoofd te
bieden. Oudtijds werd Hindoestan door alex-
ander den grooten veroverd. Naderhand
werd het door djen-gis-khan overheerd, en
vervolgens door tamerlan , van welke twee
Tartaarsche opperhoofden wij reeds gesproken
hebben.
De Mahomedanen waren vervolgens de ver-
woesters en overheerschers van dit schoone en
vruchtbare land. Nadat zij met kracht van
wapenen de inlanders ten onder gebragt had-
den , maakten zij zich meester van genoeg-
zaam het gansche land. De bevolking van dit
gedeelte van Azie, wordt geschat op honderd
millioenen inlanders en tien millicenen ma-
homedanen. Groot-Brittannie heeft allengs
zijn gezag over een zeer groot gedeelte van
Indie uitgestrekt; ten minste twintig mil-
lioenen van de inwoners zijn aan het Brilsch
Gouvernement onderworpen, en zullen (wan-
neer de Engelschen geheel van regeringstelsel
mogten veranderen) eenmaal grootelijks door
hén bevoordeeld worden.