Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HINDOESTAN. gS
HINDOESTAN, I.
Dit is het eigenlijke Indie , en ligt groo-
tendeels aan deze zijde van de Ganges. Hin-
doestan is bijna in het midden van het zui-
delijk Azie gelegen, en is sedert onheugelijke
tijden beroemd geweest als de groote bx'on van
schatten , rijkdom en menigerlei voorwerpen
van weelde voor andere volken. Maar zoo dit
land hierdoor een gezegend gewest schijnt te
zijn, is het zeker dat het ook, juist om zijne
kostelijke voortbrengselen, tot een lokaas voor
de hebzucht en voor alle geweldenarijen die uit
hebzucht voortspruiten, aan andere volken
verstrekt heeft.
De inlanders leven onder eene zooge-
naamd verzengde, eigenlijk hoogst aangename
(■*) Inboorlingen of liever inlanders, zijn de eigenlijk
oorspronkelijke bewoners van een land. Inwoners zijn lie-
den die zich sedert lang aldaar hebben nedergezet, en zich
met de inlanders meer of min verbroederd hebben, b v. de
Arabieren, Chinezen en Portugezen in Oost-indie. Ouder
den naam van bewoners verstaat men in Indie vreemdelin-
gen , die in de Oostersche landen, slechts voor eenen tijd,
aanwezig zijnj met cen ander woord: Kolonisten,