Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 THIBET.
priester met eene goede belooning voor zijne
gewigtige dienstbetuiging heen.
48. het drinken uit den schedel van
den vijand.
Onder de merkwaardigste gebruiken, welke
de diepe verdorvenheid van het menschelijk
gemoed bewijzen, is de barbaarsche wreedheid,
welke niet te vreden is met eenen openbaren
vijand in het slagveld te dooden, maar een
kwaadaardigen zegepraal in het beleedigen van
zijn gebeente geniet. Het is de glorie van
eenen Indischen krijgsman, om eenen drinkbe-
ker van den schedel zijns vijands te maken,
en dezen beker bewaart hij als eene kostbaar-
heid, om bij vrolijke feestvieringen zijnen wijn
met des te meer smaak te nuttigen.
De oorlog is in alle opzigten hatelijk, maar
wanneer persoonlijke kwaadaardigheid en wraak
daardoor worden opgewekt, benadeelt de oor-
log den overwinnaar, door de verlaging zij-
ner ziel, meer dan den overwonnene, over
wiens kil gebeente hij zegeviert.