Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
THIBET. 93
47. de priester een huis besproeiiende.
De priesters der Mahomedaarische volken
worden Imams, die der Chinezen Bonzes, en
die der Thibetanen Lamas genoemd. De even-
gemelde gewaande Godheid wordt in Thibet
de Groote Lama genoemd , en vermits de ver-
eering van dezen Lama zich verre heeft uit-
gestrekt en diep ingeworteld is, hebben de
priesters een zeer grooten invloed bekomen ,
hetwelk onder anderen uit de volgende om-
standigheid zal blijken. Indien men onderstelt
dat een huis door eenen boozen geest of kwel-
duivel bezeten is, beweert de priester dat hij
dien gemakkelijk kan uitbannen of verdrijven.
De plegtigheid bestaat in het uitspreken van
eenen zegen over eene groote kom kokend wa-
ter, waarin zij bovendien zekere toovermid-
delen geworpen hebben. Het water, dat al-
dus (volgens hun voorgeven) eene wonder-
krachtbekomen heeft, wordt door den priester
rondom het huis en tegen de muren gespren-
keld, als ook op den vloer en over elk stuk
huisraad. Indien de kwelduivel geen zeer hals-
stai-rige , onbeschofte duivel is, gaat hij ter-
stond schuiven, maar in allen gevalle loopt de