Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91 THIBET.
ner inwoners. Het volk gelooft dat de God-
heid werkelijk in de gedaante van een men-
schelijk wezen onder hen bestaat, hetwelk zij
met uitstekende pracht en volstrekte onder-
werping vereeren. Het is waar dat zij het
ligchaam, waaraan zij zoo vele jaren eene
godsdienstige eer bewezen, eindelijk zien ster-
ven j maar zij verbeelden zich dat dit ligchaam
hem onaangenaam is geworden, en dat hij om
deze reden een ander betrokken heeft. Aan
de priesters is het opgedragen te ontdekken,
welk ligchaam hij gekozen heeft. Zij on-
derzoeken alle hunne kinderen, tot dat zij
voorwenden de kenteekenen gevonden te heb-
ben, waaraan zij hem onderscheiden. Het
arme wicht dat zij gekozen hebben, wordt met
groote praal en pracht ten toon gesteld, en on-
derwezen wat het te doen heeft, en hoe het
zich te gedragen hebbe, terwijl de priesters
en het volk hem de nederigste eerbewijzin-
gen betoonen. Deze ellendige afgoderij heeft
zich over een aanzienlijk gedeelte van Azie uit-
gestrekt.