Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
THIBET. 91
hooren, waarna openlijk wordt bekend ge-
maakt , dat Zijne Majesteit van Pegu thans
gegeten heeft, en dat het nu aan alle andere
Koningen der wereld vrij staat het zelfde te
doen ! Ik hoop dat Koning willilm niet wach-
ten zal tot dat hem deze proclamatie bekend
worde, maar dat hij nog vele jaren smakelijk
eten en drinken zal, wanneer hij zulks ver-
kiezen moge.
THIBET.
Dit uitgestrekte land ligt noordwaarts, tus-
schen Indie en Tartarije. Het is op zeer hoo-
gen, bergachtigen grond gelegen, waarop de
voornaamste rivieren van Azie hunnen oor-
sprong nemen, en hunne wateren zuidwaarts
door Indie, in den zuidelijken Oceaan; en noord-
waarts door Tartarije en Siberie, in de IJszee
uitstorten.
46. de groote lama.
Thibet is onder de landen van Azie, in het
bijzonder merkwaardig door de Godsdienst zij-