Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
go ACHTER-INDIE.
45. dwaasheid en trotschheid des
konings van pegu.
De Vorst of Souverein van Pegu , is wel-
ligt een magtig Koning. Indien dat waar is,
laat hem dan zoo veel heils bewerken als hij
kan, want hoe hooger en grooter zijn gezag
is, des te meer weldaden mag men van hem
voorzijde onderdanen verwachten. Maar zij-
ne hovelingen vertellen hem dat hij de mag-
tigste, aanzienlijkste , rijkste, gi'ootsle en heer-
lijkste Vorst der wereld is, en hij is onnoozel
genoeg om dit te gelooven. Zij vertellen hem
dat alle andere Koningen zijne nederige en ge-
hoorzame dienaren zijn, en dit neemt hij mede
voor waarheid aan. Maar wat is er te beden-
ken dat iemand niet aangaande zijne eigene
voortreffelijkheid gelooven zal, als hij nimmer
de moeite neemt van over zijne eigene nie-
tigheid en zwakheid na te denken?
Vermits het intusschen den Koning van Pegu
voorkomt, dat alle zijne onderhoorige diena-
ren en slaven, op hunnen tijd het middag-
maal houden moeten, beveelt hij, zoodra hij
zijnen maaltijd genuttigd heeft, dat men de
trompet aan alle hoeken van zijn paleis late