Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACHTER-IN DIE. 133
44. huizen op hooge palen gebouwd.
De rijsl die alom in Ooslindie de plaats van
granen vervult, wordt gezaaid in landen,
welke door water overstroomd worden. Als-
dan groeit de rijst spoedig en weellg in die war-
me landen op , en bereikt haren vollen wasdom
zonder veel arbeids. Om deze reden vinden
de Siamezen het verkieslijk om langs de boor-
den der rivieren te wonen, ofschoon het land
gedurende het halve jaar onder water staat.
Om voor te komen dat de zwellende rivieren
geene schade aan hunne huizen toebrengen,
bouwen zij die op de toppen van ligte en hoo-
ge bamboespalen. In den zomer of in het droo-
ge jaargetijde gaan zij uit en in hunne hui-
zen, door middel van ladders, en in den win-
ter , dat is te zeggen in het regensaizoen , blij-
ven zij te huis, of indien zij zich noodzake-
lijk elders moeten begeven , maken zij van
kleine praauwen of booten gebruik.