Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 ACHTER-INDIE.
als de boosheid van het logenspreken. In het
koningrijk Siam, wordt hij die eene logen
spreekt, volgens de wetten des lands , gestraft
door het digt naaijen van zijnen mond. Dit
komt ons gruwzaam voor, maar wanneer men
de gevolgen van logen en laster met rijpe over-
weging naspoort, schijnt het veel eer, dat het
in ons land wenschelijk ware, tegen die zware
misdaden, op het voetspoor der Aziaten, met
groote strengheid en zware straffen te waken.
Wie iemand zijn geld of goed ontvreemt,
wordt met regt als een dief gestraft, gegee-
seld en welligt gehangen; en wie iemand meer
dan geld en goed, wie iemand zijnen goeden
naam en zijne eer ontrooft, wordt als een'las-
teraar , wel is waar veracht bij al wie men-
schelijk gevoel bezit, maar de wetten bereiken
hem niet, en hij gaat ongestraft voort, met
baldadig en kwaadaaj-dig, menigen braven huis-
vader met vrouw en kroost in het verderf te
storten. Met grond mag echter de christen
vertrouwen , dat het gebrekkige der mensche-
lijke wetten, in dit gelijk in zoo menig an-
der geval, eenmaal door de regtvaardigheid van
God gewraakt en vergolden zal worden.