Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACHTER-IN DIE. 87
ACHTER-INDIE. IL
43. het toenaäijen van den mond des
leugenaars.
Toen men aan Aristoteles, een Grieksch
wijsgeer, die de gouverneur van alexander
den grooten was , de vraag deed: welk voor-
deel men door logentaal behalen konde, gaf
hij tot antwoord: »Dat de leugenaar nader-
hand, wanneer hij de waarheid spreekt, nim-
mer geloof vindt." Daarentegen wordt van
petrarcha, cen Italiaanscli dichter, ver-
haald, dat, toen hij bij zekei'e gelegenheid
geroepen was, om als getuige in eene regls-
zaak te verschijnen , en op het voorbeeld der
andere getuigen , aanbood om ten overstaan
van den Kardinaal colonna, den eed op het
Evangelie af te leggen, de Kardinaal het boek
ter zijde legde, met de woorden : Wat u be-
treft , petrarcha, uw wooTcl is voldoende."
Uit dit voorval met petrarcha mogen wij
leeren welk een' grooten eerbied aan die ge-
nen betoond wordt, die als waarheidsvrien-
den bekend staan. Uit het antwoord van Aris-
toteles ontwaren wij de dwaasheid zoo wel