Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83 ACHTER-INDIE.
stad moeten zijn. Verder zuidwaarts voort-
gaande , komt men langs het Molenvliet, op
Rijswijk en vervolgens te Weltevreden, al het-
welk thans tot de hoofdplaats Batavia gerekend
wordt. Men vindt zich aangenaam verrast,
wanneer men de bedompte stad ten einde
gekomen is, en het fraaije, ruime gezigt over
het Molenvliet voor zich heeft Reeds de
eerste aanblik van dit schilderachtig kanaal,
dat zich in eene regte lijn, ruim een half uur
gaans uitstrekt, en met altijd groen en frisch
geboomte omzoomd is, verdrijft alle de treu-
rige denkbeelden , welke het schouwspel der
diep vervallene en voorheen zoo beroemde stad
Batavia, in het gemoed van den reiziger had
doen geboren worden. Hoe meer men zich
van de stad verwijdert, des te prachtigeren
aanzienlijker worden de huizen en tuinen langs
den breeden weg van het Molenvliet en Rijs-
wijk. Hier zijn de huizen niet, gelijk in Ba-
tavia , gebouwd naar de wijze der steden in
Europa, waar zich eene zeer talrijke bevol-
king uit plaatsgebrek op elkander moet stape-
len. De huizen liggen in den omtrek vanBa-
C*) Zie JEerste Handleiding tot de AardrijksTcunde van
Nederlandsch Indie, b!j den Uitgever dezes, i83o. bl. 53.
4