Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 ACHTER-INDIE.
4o. de stad batavia.
Batavia belioort niet tot Achter-Indie, maar
tot de Oost-indische eilanden of den Oost-indi-
sclien Archipel. Het is echter de hoofdstad van
dien ganschen Archipel en de hoofdzetel van de
Hollandsche Staatsmagt in deze gewesten. Ba-
tavia was eertijds ongemeen prachtig, zoodat zij
de Koninginne der Oostersche steden werd ge-
noemd. Maar door de toenemende ongezond-
heid der lucht, uit hoofde van de moeras-
dampen van het strand, is de stad op zich
zelve van jaar tot jaar vervallen. In de jong-
ste jaren, namelijk onder het bestuur van den
Gouverneur Generaal van der capellen , zijn
verscheiden grachten gedempt, en andere doel-
matige inrigtingen te baat genomen, om het
verblijf in de stad minder ongezond te ma-
ken , hetwelk ook grootendeels gelukt is.
De bevolking der stad bedroeg eertijds
170,000 menschen, en is thans tot ruim 4o,ooo
verminderd, onder welk getal nog over de
10,000 Chinezen begrepen zijn. Aan de zuid-
zijde is de voorstad gezond en fraai, en hier
wonen de meeste aanzienlijke Europeanen, die
om handels- of andere zaken dagelijks in de