Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 79
38. gevecht tusschen den tijger en den
rhinoceros.
Deze dieren zijn beide van een scbuwen
aard, en verbergen zich gewoonh'jk in de diep-
ste schuilhoeken van het woud. Somtijds ech-
ter ontmoeten zij elkander aan den kant van
eene rivier of beek, waar zij hunnen dorst
komen lesschen. De rhinoceros is een goed-
hartig dier, dat niemand schade doet, wanneer
men hem ongemoeid Iaat. Hij leeft van plan-
ten en heeft niettemin eene verbazende lig-
chaamskracht , zoodat het gevaai'lijk is hem
te tergen. Zijne losse huid is zoo dik dat een
snaphaankogel daar naauwelijks kan doordrin-
gen. Wanneer hij aangevallen wordt, heeft
hij de gewoonte zijnen vijand in de lucht te
werpen, hem vervolgens op den scherpen ste-
vigen horen, dien hij op zijnen neus heeft,
te vangen, en hem dan onder zijne voeten
te vertrappen. Op deze wijze bevecht hij ook
den tijger, wanneer dit wreede dier hem durft
aantasten.