Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 116
beenen, en zijn, wanneer men hen tergt, zeer
wreedaardig. Een orang- oetang van Borneo
bezit eene rerbazende ligchaamskracht, zoodat
het jagt maken op dit dier zeer gevaarlijk is,
en men het maar zeer zelden levend in zijne
magt kan krijgen. Het aangezigt van den orang-
oetang gelijkt naar dat van een mensch, ook
hebben alle zijne ledematen zeer veel overeen-
komst met die van het menschelijk ligchaam.
Zijn gansche ligchaam is met haar bewassen;
hij slaapt onder schaduwrijke boomen, en
weet zich in geval van nood van takken en
riet eene soort van hut te bouwen. De in-
landers verzekeren dat hij tegen den olifant
ten strijd trekt, en zich met een zwaren boom-
tak tegen hem verdedigt.
Zeer weinigen van deze dieren zijn levend
naar Europa overgebragt geworden. Met en-
kelen is dit echter wel eens gelukt, en dezen
werden alsdan in Europa tot onderscheidene
menschelijke bedrijven afgerigt. Men heeft
onder anderen orang-oetangs gezien die aan
eene tafel zaten, met eene vork en lepel aten,
water in een glas schonken, en velerlei an-
dere aardigheden ten uitvoer bragten.