Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 114
man. Het is niet te verwonderen dat de ligt-
geloovige landbouwer, in de hoop van een
vruchtbaar veld en een ruimen oogst te heb-
ben, gaarne aan den priester eene goede som
gelds uitkeert, wanneer deze hem belooft spoe-
dig een' heilzamen regen te zullen verschaffen.
Wanneer de priesters het geld ontvangen heb-
ben , verwijderen zij zich voor eenige dagen,
onder voorwendsel dat zij bidden en vasten ; zij
houden hun verblijf alsdan in de opene lucht
en maken allerlei belagchelijke plegtigheden.
Wanneer zij eene wolk zien aandrijven, be-
ginnen zij met snelle schreden heen en weder
te loopen, en rooken met verdubbelde hevig-
heid hunne tabakspijpen, terwijl zij den rook
naar den kant, van waar de wolk komt aan-
drijven, in de lucht opblazen. Wanneer het
toevallig begint te regenen; terwijl zij deze
grimassen maken, verkrijgen zij bij de onnoo-
zele landlieden een hoogen roem; en indien
het, ondanks alle hunne kuren, nogtans droog
en heet weder blijft, schrijven zij het mis-
lukken hunner pogingen aan de tusschenkomst
van den een' of anderen boozen geest toe,
zoodat zij in alle gevallen zich weten te ent-
schuldigen.