Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 113
een Engelsch schip was, en dat het hem zijnen
zoon terug bragt. De Spanjaarden echter, die
niets Tan de zaak wisten, konden anders niet
doen dan voortzeilen.
36. sumatrasche priesters , die tabak
rooken om regen te bekomen.
In alle landen waar het volk dom en on-
kundig is, vinden wij allerlei bijgeloovigegrol-
len, tooverijen, bezweringen, geestverschijnin-
gen, spoken en dergelijke zotternijen meer.
De bewoners van een groot gedeelte van Su-
matra zijn mede zeer bijgeloovig, en bij ge-
volg nemen zij duizenderlei dwaasheden, wel-
ke hunne priesters hun diets maken, voor
goede munt op. Deze priesters doen dan ook,
uit eigenbelang, en tegens eene goede beloo-
ning , allerlei zoogenaamde wonderwerken.
Onder anderen wenden de Sumatrasche pries-
ters voor , dat zij het vermogen bezitten om
regen aan te brengen, of om den regen te
verhinderen. Nu is in zulk een heet lucht-
gestel het water een groote zegen, en onont-
beerlijk voor alle verrigtingen van den land-
4 *