Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 112
einde dezen jongen prins, met kennis en be-
kwaamheden uitgerust, daarna bij zich terug
te zien, en hem in staat te stellen om zijne
onderdanen verstandiger te maken. De jonge
prins was omtrent twintig jaren oud, had
een goeden aanleg en groote vatbaarheid om
zijn verstand te ontwikkelen. Hij maakte bij
zijne aankomst in Engeland, terstond groote
vorderingen in al wat hem onderwezen werd,
maar de Voorzienigheid verijdelde alle zijne
uitzigten. Hij werd door de kinderziekte aan-
getast, en overleed in December 1784, weini-
ge maanden na zijne komst in Engeland , al-
waar hij begraven werd, en een gedenkteeken
zijne grafplaats versiert.
Men had den vader verwittigd, dat er der-
tig maanden zouden verloopen, alvorens hij
zijnen zoon konde terug zien. Eenige jaren
daarna zeilde toevallig een Spaansch schip in
de nabijheid dezer eilanden. Het zag zich ge-
heel onverwachts door eene inlandscbe praauw
gevolgd, waarin zich een deftig oud man be-
vond , die schier krankzinnig van droefheid,
luidkeels riep , lie-boe ! lie-boe ! Dit was
buiten twijfel abba-tiiulle , de vader van den
jongen prins. Hij dacht waarschijnlijk dat het