Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 111
Deze zwarten betoonden zicli jegens de En-
gelsclien als een vriendschappelijk, vreedzaam
en hulpvaardig volk. De Roepaks of grooten
van het land kwamen den Engelschen een be-
zoek geven, en kort daarna versclieen abba-
thulle , de Koning, die op een afzonderlijk
grooter eiland zijn verblijf hield, in persoon
bij hen. Toen de Engelschen hunnen wensch
te kennen gaven, om een nieuw vaartuig te
bouwen, waarmede zij ten minste den weg
naar eene bezitting hunner landgenooten mog-
ten inslaan, gaven de inlanders blijhartigdaar-
in hunne toestemming, en waren hun zelfs
naar al hun vermogen daartoe behulpzaam,
door het nederhouwen van boomen, door het
bezorgen van levensmiddelen, en in een woord
door alle mogelijke dienstvaardigheid.
Abba-thulle, de Koning, was een man van
meer dan gewone geestvermogens, en scheen
een zeer juist oordeel met een helder versland
te vereenigen. Ofschoon hij zelf de beste bijl-
maker was, bemerkte hij weldra, dat de En-
gelschen vele dingen konden maken, waarbij
zijne kunst te kort schoot. Hij besloot der-
halve tot welzijn van zijne onderdanen , zijnen
zoon he-boe naar Engeland te zenden , ten
Azie. 4