Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 105
eersten, besten weerloozen inlandscben voor-
bijganger Ie beloeren en te overvallen, om
zijn hoofd af te houwen, hetwelk zij dan in
triumf met zich voeren , om den schedel bo-
ven hunne deur te pronk te hangen.
Ook op het eiland Celebes, ten ooste van
Borneo gelegen, hebben de Hollanders aanzien-
lijke streken lands in hun bezit. Het zuide-
lijke gedeelte, alwaar de zetel van hunne re-
gering is, wordt door den naam van Makas-
sar onderscheiden. Op de Nederlandsche be-
zittingen van dit eiland worden reeds vele
Christenen gevonden, die nog van jaar tot
jaar door de ijverige bemoeijingen der Hol-
landsche Zendelingen, in getal aanmerkelijk
toenemen.
Nog verder oostwaarts vinden wij de groep
van eilanden welke men, om hunne meer
verwijderde ligging, de Groote Oost noemt,
of ook wel de Specerij-Eilanden, omdat de
kruidnagelen en noten-muskaat onder de aan-
zienlijkste voortbrengselen dezer eilanden be-
hooren. Eigenlijk is hun naam Molukkos of
Moluksche eilanden. Amboina en Banda zij a
de voornaamsten. Amboina brengt inzonder-
heid kruidnagelen, en Banda muskaatnoten