Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 67
Europa niet te vergelijken zijn, groeijen er als
van zeiven. In dit gezegend eiland ontwaart
men nergens eenige sporen van armoede , en
met regt heeft men daaraan den naam van
Paradijs gegeven. Het eiland Java behoort nu
bijna geheel aan de Hollanders.
Het klimaat van het naburige eiland Su-
matra is insgelijks veel koeler, dan men in
Europa doorgaans gelooft, en dan men ook
van zijne ligging onder den equator zoude
verwachten. De vrnchtbaarheid en rijkdom
aan voortbrengselen zijn niet minder dan die
van Java te achten. Aan de kusten van Su-
matra hebben wij eene menigte bezittingen aan-
gelegd , waarvan Padang, Benkoelen, de Lam-
pongs en Palembang de voornaamsten zijn.
Hier wordt veel goud en ook diamanten ge-
vonden.
Tegenover Sumatra , ten ooste, ligt het klei-
ne eiland Banka, dat ongemeen rijk aan tin-
mijnen is, en insgelijks aan de Hollanders toe-
behoort. Men mag de opbrengst van tin jaar-
lijks op zestig duizend centenaars berekenen.
Het eiland Borneo wordt voor het grootste
van den ganschen aardbol gehouden. Goud ,
bijzonder stofgoud, dat inde rivieren gevon-