Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 66
in de billijke verwachting te leur te stellen ,
van bij eene beschrijving van Azie ook eenig
berigt, nopens onze voornaamste Vaderlandsche
bezittingen, inden Indischen Archipel te vin-
den , moeten wij hier aangaande sommige ei-
landen, als Java, Sumatra, Banka, Celebes,
de Molukken en anderen, een weinig stilstaan.
Java is een zeer schoon en vruchtbaar eiland
ten Zuidooste van Sumatra. Het is met vijf mil-
lioenen menschen bevolkt, waaronder tien dui-
zend Europeanen zijn. De voornaamste sleden
zijn het reeds (bL 82) beschrevene Batavia, Sama-
rang en Soerabaija. In de eerstgemelde stad is de
hoofdzetel van het Hollandsch Gouvernement
gevestigd. Het eiland ligt zeer nabij den equator,
maar door aanhoudende frissche winden, en
vooral ook door menigvuldige hooge bergen , is
de lucht er gansch niet onaangenaam, en de hitte
gansch niet onverdragelijk. Niets kan bij de wee-
lige vruchtbaarheid van den grond in aanmer-
king komen. Alle bedenkelijke voortbrengselen,
ook Europische, groeijen op Java in overvloed.
KofBj, rijst, tabak, suiker, katoen, indigo,
peper, en andere zoogenaamde koloniale goede-
ren, maken voorname artikelen van handel
uit. De heerlijkste vruchten, waarbij die van