Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. 65
Wij Hollanders kunnen in dezen aanzien-
lijken groep van eilanden, welke men ook den
Oost-Indischen Archipel noemt, nimmer te
veel belang stellen. Wij kunnen ons derhal-
ve niet te vroegtijdig met dit gedeelte van Azie
bekend maken. Sedert meer dan twee eeuwen
heeft onze landaard in die gewesten roem en
rijkdom behaald , en te gelijker tijd welvaart
en geluk, beschaafdheid en godsdienst onder
de inboorlingen verbreid. Wangunstige bui-
tenlanders hebben alle pogingen aangewend
om dien welverdienden roem onzer voorzaten
te bezwalken, in de hoop dat zij eenmaal op
de puinhoopen van ons gezag in Indië hunne
eigene grootheid mogten opbouwen. De tijd
schijnt nu gekomen te zijn, dat onze landge-
nooten zei ven, als uit eene sluimering ont-
wakende, van hunne zijde gepaste middelen
aanwenden om de lasteringen van nijdige vreem-
delingen, met daden en woorden, met nadruk
en waarheid te logenstraffen
Om dus ook onze jeugdige lezers niet geheel
(*) Onder andere verdienstelijke pogingen daartoe aan-
gewend , mag men die van den Oosl-Indischen ambtenaar
P. P. Roorda vak Eijsikga vooral in aanmerking nemen.
Men leze zijn wcik; Neerlands Roern in Oost-Iadiëy enz.