Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
DE OOST-INDISCHE EILANDEN. I.
Dat gedeelte van den Oceaan hetwelk het oos-
telijk en zuid-oostelijk gedeelte van Azie be-
spoelt, en daarom de Oostelijke Zee genoemd
wordt, bevat eene ontelbare menigte van ei-
landen , waarvan sommigen zeer groot en meest
allen bij uitnemendheid vruchtbaar zijn.
De Ladronen of Dieven-Eilanden zijn het
meest oostelijk gelegen en tevens de kleinsten.
Zij worden aldus genoemd, omdat de inwo-
ners den naam hebben van zeer diefachtig
te zijn. Veelal zijn het stoutmoedige zee-
schuimers.
Formosa is een fraai eiland, waar de Hol-
landers eertijds eene bezitting hadden. De
Chinezen geven aan dit eiland den naam Hai-
nan, en hebben het grootste gedeelte daar-
van in hunne magt. Formosa is zeer ver-
maard geworden door den heldenmoed van
anthonie hambroek, een Hollander, die ge-
lijk een tweede regulus, zich zeiven aan zijne
vijanden opofferde, om zijn Vaderland van
dienst te zijn. De levensgeschiedenis van de-
ren kloekmoedigen landgenoot is overwaardig
om door u gelezen en behartigd te worden.