Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Acquiesccre a lassituiline, rusten van ds vermoeidheid.
Actum est de mo, het is met mij gedaan.
Actum est bene mecum, men heejt mij wel behandeld, of
ik heb het wèl gehad.
Ad diem, op den bepaalden dag. of ter regter tijd.
Ad multum diei, tot laat op den dag.
Ad calendas (kalendas) Graecas, nooit.
Adaequare urbem solo, eene stad tot den grond toe slechten.
AddCre alicui animum, iemands moed vermeerderen.
AddicOre fidem pretio, voor geld onregt handelen.
Addlcit Praetor bona alicui, de Praetor stelt iemand in
het bezit van goederen.
Addictus alicui, om schulden veroordeeld, om voor zijnen
schuldeischer te iverhen.
Addictus neutri parti, onzijdig.
Adducere, of impcllére aliquem in spem, iemand in de hoop
brengen.
Res in summam iuvidiam adducta est, de zaak is zeer ia
den haat gebragt.
Adesse alicui in re, iemand in eene zaak bijstaan afhelpen.
AdhibOre modum in aliqua re, ergens in maat houden.
Adhibere aliquid ad panem, bij brood iets eten.
Adiacëre mari, of mare, o/iacêre ad mare, aan zee liggen.
Adiicere album calculum errori, de dwaling goedkeuren.
Adiicere oculos alicui rei, naar eene zaak begeerig ivorden.
Adire liereditatem, eene erfenis aanvaarden.
Adiudicare aliquid alicui, iemand iets geregtelijk toewijzen.
Adiflvare ad rem, tol eene zaak voordeeliq zijn.
Admlrari aliquem, of aliquid, zich over iemand, of over
iets verwonderen.
Admirari de raultitudine, zich wegens de menigte verwonderen.
Admiscöre aliquem ad aliquid, iemand ergens in mengen.
AdmittCre aliquem ad se, iemand tot zich toelaten.
Admittere facinus in se, eene slechte daad begaan.
\*