Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Abire munere, zifn amlt nederleggen.
Abire praeceps in, of ad perniciem , naar zijn verderf ijlen.
Hoe tibi non sic abibit, hiervan zult gij zoo niet afkomen.
Abi in malam rem, of pestem, of crueem, loop naar de galg.
Abiudïcare aliqnid alicui, of ab aliquo, iemand iets bij
vonnis ontnemen.
Abrïpi in, of ad qiiaestionem, gedwongen tot getuigenis ge-
voerd worden.
Abrögare legem, eene wet afschaffen.
Abrogare aliquid alicui, iemand iets ontnemen.
Abscondëre aliquid terra, of in terram, iets in de aarde
verbergen.
Absiïtëre incepto, van zijne onderneming afzien.
Absönus alicui rei, o/ab aliqua re, bij eene zaak niet passende.
Abstinëre se cibo, of a cibo, zich van spijs onthouden.
Accedére alicui, het met iemand houden.
Accedere ad aliquem, of ad aliquid, tot iemand, of iets
naderen of komen.
Accëdit plurimum pretio, de prijs stijgt zeer.
Accendi in aliquid, van begeerte tot iets branden.
Acceptus es mihi, gij zijt mij aangenaam.
Acceptum ferre, of referre aliquid alicui, iemand iets te
danken hebben.
Accidëre ad genua, of pedes alicuius, imand te voet vallen.
Accïdit mihi nihil acerbius ex hac re, hieruit is mij niets
smartelijker overgekomen.
Accipëre aliquid aequo animo, of in bonam partem, of in
malam partem, iets ten goede, of ten kwade opnemen.
Accipio omen, ik neem het voorteeken ten goede op.
Accommödare se rei, of ad rem, zich naar eene zaak schikken.
Accommodare lateri ensem, den degen op zijde hangen.
Accommodatus naturae, of ad naturam, met de natuur
overeenkomende.
Acquiescëre rei, of in re, in eene zaak berusten.