Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page

LATINAE LOQUENOl FOUMULAK
USÜM SCHOLASTICUM.
4.
A nobis est, stat, facit, iiobiscuzn est, hij houdt het met ons.
Ab epistolis aliciiius esse, iemands brievenschrijver zijn.
Abalienare aliquid, zich van iets ontdoen.^ iels verkoopen.
Abalienare aliqiiem a se, iemand van zich verwijderen^
zich tot vijand maken.
Abdcre se litoris, of in literas, zich in de letteren begra-
ven ^ zich geheel aan de studiën overgeven,
Abdïcare magistratum, of se niagistratu, zijn ambt [tas-
sehen tijds) nederleggen.
Aberrare via, of a via, van den weg afdwalen.
Abesse alicui, iemand niet behulpzaam zijn.
Abesse prope a vero , niet verre van de waarheid zijn.
Abhorrëre aliquem, zich met afschrik van iemand verwij-
deren.
Abhorrore re, o/a re, van etne zaak eenen af keer hebben.
Abiecto animo esse, moedeloos zijn, wanhopen.
Abiiccre se alicui, of ad pedes alicuius, iemand te voet vallen.
Abire ab emtione, den koop niet houden,
i