Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
C3
Deus bene vertat, Qod geve er zijnen zegen toe.
Veslire parietes tabulis, de wanden mei schilderijen behangen.
Verum dicere, de waarheid zeggen.
Vigllare ad ipsum mane, of usque ad lucem, tol den mor-
gen waken.
Vigilare ad multam noctem, lot laat in den nacht waken.
Vigilare de multa nocte, van diep in den nacht af waken.
Vigére memoria, een goed geheugen hebben.
Vincëre aliquem industria, iemand in ijver overtreffen.
Vincere aliquem sale, iemand in geestigheid te boven gaan.
Vindicare se ab aliquo, zich op iemand wreken
Vindicare se ex Servitute in libertatem, zich uit de sla-
vernij in vrijheid stellen.
Vindicare aliquem a miseriis, iemand van ellende verlossen.
Vivcre pane, of de pane, van brood leven.
Vocare aliquem in spem, iemand hoop geven.
Victum dare, of praebëre alicui, iemand den kost geven.
Victum quaerëre, den kost zoeken.
Volat aetas, men loordt ongemerkt oud.
Voliitare ad pedes alicuius , iemand te voel vallen.
Volutari in omni genere flagitiorum, zich met allerlei mis-
daden bezoedelen.
Volvëre multa secum, vele zaken bij zich zeiven overwegen.
Vovëre se pro patria, zijn leven aan het vaderland toe-
wijden, zich voor het vaderland opofferen.
Vota facere , geloften doen.
Vota solvere , zijne geloften betalen, of gestand doen.
Vulnera adversa, ivonden van voren of in de borst.
Vuluera aversa, loonden van achteren, of in den mg.