Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Üti summo honore, dc hoogste eer genieten.
Uti sapienter temporibus, met ivijsheid van tijdsomstan-
digheden gelruih maken.
Uti fortuna pari, een gelijk geluk hebben.
üti prosperitate valetudinis, eene voorsjwedige gezondheid
genieten, of hebben.
V.
Vacare culpa, of a culpa, vrij van schuld zijn.
Vacare philosophiae, -zich op de wijsbegeerte toeleggen.
Vacillare in veteri aere alieno, diep in schulden steken.
Vade bonis avibus, ga met goed geluk.
Vadimonium alicui imponCre, o/vadari aliquem, iemand
een proces aandoen.
Vadimonium promittcre, beloven om op den bepaalden tijd
voor het geregt te verschijnen.
Vale dlcere alicui, iemand vaarwel zeggen.
Valere velocitate ad cursum, door snelheid tot loopen ge-
schikt zijn.
Valere animo, sterk van geest zijn.
Valere pedibus, goed ter heen zijn.
Valere apud aliquem, bij iemand invloed hebben.
Definitio valet in omnes, de bepaling past op allen.
Valet eloquentia, hij is een welsprekend man.
Valet multum in arte, hij verstaat de kunst tvel.
Hoe illi valet ad gloriam, dit strekt hem tot roem.
Hoe valet contra te, dit strekt om u te wederleggen.
Vapiilare virgis, met roeden gegeeseld worden.
Vapulat ab omnibus, hij krijgt van allen slaag.
Variare otium labore, rust met arbeid afwisselen.
Variare sententiam, van gevoelen veranderen.
Variat fama, het gerucht geeft het verschillend op.
Vasa conclamare, of colligere, met het leger opbreken.