Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Tentari morbo, ziek worden.
Tcsfari aliquem, iemand lot getuige roepen.
Tollere aliquem, of de medio aliquem, iemand omirefj^eïi.
Tollere aliquem laudibus in coelum, iemands lof hemel-
hoog verheffen.
Tractare aliquem durius, iemand te hard behandelen.
Tradücere aliquem in sententiam, iemand tot zijn gevoe-
len overhalen.
TrahCre aliquem pedibus, iemand hij de voeten slepen.
Trällere pecuniam, zijn geld verbrassen, verkwisten.
Trabere spolia dc hoste, buit op den vijand behalen.
Trahere cuncta in se, alles aan zich trekken.
Trahere bellum, den oorlog rekken.
Trahi studio laudis, door roemzucht gedreven worden.
Transfigëre, of transTgcre aliquem gladio, iemand doorsteken.
Transirc vitam silentio, zijn leven onopgemerkt doorbrengen.
TransmittCre mare, de zee oversteken.
Tribuëre naagnam graliam alicui, iemand eene groote gunst
bewijzen.
Tribuere aliquid culpae alterius, iets aan de schidd van
eenen anderen toeschrijven.
Triumphare da, of ex aliquo, op iemand eene zegepraal
behalen.
Tuëri se ab aliquo, zich tegen iemand verdedigen.
Tundërc alicui oculos, iemand op de oogen slaan.
Tundere candem incudem, steeds hetzelfde doen.
U.
ülcisci aliquem pro re, zich over eene zaak op iemand wreken.
Usurpari sapiens, wijs genoemd worden.
TJsucapëre aliquid, iels door lengte van tijd in eigendom
krijgen.
Uti familiaritcr aliquo , met iemand vertrouwelijk omgaan.