Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
5D
Surrögare sibi collcgam, zich eenen ambtgenoot ia de plaats
van eenen anderen Mezen.
Lex surrogatur, er wordt iets bij de wet gevoegd.
Suscipcre personam viri boni , de rol van een braaf man
op zich nemen.
Suspenso gradn ire, op de teenen gaan.
Suspïcari aliquid de aliquo, iets van iemand vermoeden,
SustinOre simulationem, veinzen,
Susque deque habere aliquid, niets ergens om geven.
T.
Tabulae novae, nieuwe schuldboeken, uitdelging der vroe-
gere schulden,
Manum de tabula, het is genoeg, geen woord meer.
Tacitis senescimus annis, ivCj worden ongemerkt oud.
Ex lemplo, of e vestigio , terstond,
Templum capit augur .d« augur gaat voorteekenen waarnemen,
TempÖrare vinum, water onder den tvijn mengen,
Temperare sociis, de hondgenooten sparen.
Teraperare victoriae, zich in de overwinning matigen,
Temperare civitates , de burgerijen regeren,
ïendtTG in, of ad castra, zich naar het leger hegeven,
Tendere, gelegerd^ of onder tenten^ zijn.
Tendere manus alicui, o/ad aliquem, de handen naar
iemand uitsteken,
Tenöre aliquid memorïa, iets onthouden.
Tenere modum rei , of in re, maat in eene zaak houden,
Tenere iram, zijnen toorn bedwingen.
Tenere mare, meester van de zee zijn.
Tenere rempublicam , de republiek in zijne magt hebben,
bestieren.
Terga dare, of vcrtere se in fugam, de vlugt nemen, op
de vlugt gaan.