Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
Satin sal VU3 (es),o/5atin salvae (res smi)"! Is hel nng wel met ul
Satisdare , of satis eavêre alicui, iemand genoegzamen borg-
togl geven.
SatisfacCre alicui in pecunia, iemand in geld voldoen.
Salis habere aliquid , mel iels levreden zijn.
Satius est mihi mori, ih ben liever dood.
Scindére epistolam , eenen brief verscheuren,
Sciscitari aliquid ab aliquo, iels bij iemand over eene zaak
navorscJien.
Secëdere de via in montem , van den weg naar eenen berg gaan.
SeiungCre calaraifatem a republica, zorgen, dal het onheil
den staat niet treft.
Animus a spe non seiungitur, de hoop blijft mij hij.
Sentire humiliter de aliquo, laag over iemand denken.
Sentire omnia praeclara de republica, in allen deele zeer
goed gezind zijn jegens den staat.
Sentire cum aliquo, met iemand van hetzelfde gevoelen zijn.
Sentire adversus aliquem, met iemands gevoelen niet over-
eenkomen.
Sero sapiunt Phryges, gij komt met uwe wijsheid te laat.
Servire tempori, zich naar tijdsomstandigheden schikken.
Servire voluptatibus , eeti slaaf van den wellust zijn.
Siccare ubera , melken.
ïSignare epistolam , eenen brief verzegelen.
Signare aurum, goudgeld slaan.
Signifïcare aliquid inter se, elkander door leekens iets te
verstaan geven.
Silent Musae , de Muzen laten zich niet hooren.
In sinu gcstare aliquem, iemands boezemvriend zijn.
Sistcre aliquem in via, iemand op den iveg doen stilstaan.
Sistere aliquem in viara, iemand op den weg brengen.
Sistere se , of sistere vadimonium, op den bepaalden tijd
voor hel geregt verschijnen.
Sitire honores, naar eerambten haken.