Boekgegevens
Titel: Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Auteur: Dorn Seiffen, G.
Uitgave: Veteri ad Rhenum Trajectu: J.G. Broese, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3385
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204814
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Latinae loquendi formulae in usum scholasticum
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Rcposccre rationem vitae ab aliquo, van iemand reken-
schap van zijne leefwijze vorderen.
Reprehendcre aliquem manu, iemand met de hand terug houden.
Reprehendere aliquem in of de re, iemand over eene zaak
berispen.
Repudium uxori raittëre, of remittore, zijne vrouw den
scheidbrief zenden, zich van zijns vrouw scheiden.
Reputare aliquid cum animo, iets herdenken.
ResCcare aliquid ad vivum, iets naauwkeurig onderzoeken.
Resïdet spes in virtute tua, de hoop rust op uwe dapperheid.
Residua pecunia , achterstallig geld.
Resignaro epistolam, eenen brief openen.
Resistëre alicui, of contra aliquem, iemand wederstand
bieden, of zich tegen iemand verzetten.
Respectu, of ratione amicitiae, ten opzigte van, of met
betrekking tot de vriendschap.
Respondëre alicui ad literas, iemand op zijnen brief ant-
woorden.
Respondere de iure, een regtsgeleerd advies geven.
Coacta ingenia male respondent, de natuur laat zich niet
dwingen.
Restituëre alicui sanitatem, of aliquem sanitate, iemand
zijne gezondheid terug geven.
Restituere aliquem in integrum, iemand in zijne verlorene
loaardigheid of stand herstellen.
Restituere aliquem in gratiam alicuius, of cum aliquo,
iemand in de gunst van iemand herstellen.
Reticëre aliquid alicui, iets voor, of uit belang voor, iemand
verzwijgen.
Retinëre aliquid memoria, iets in de geheugenis behouden.
Retinere aliquem in officio, iemand hij zijnen pligt houden.
Retorquëre oculos ad urbem, naar de stad om- oi terug zien.
Retorquere crimen in accusatorem, de beschuldiging van
misdaad op den beschuldiger terug werpen.